Det lokale vildt

Dansk fritlevende vildt, jagtskudt i den danske natur, er i princippet en lokal fødevare uanset den afstand der måtte være fra skoven til køkkenet.

Hos Klosterhedens Vildt lægger vi stor vægt på fortællingen om dyrenes oprindelse. Derfor ser vi det som en meget positiv udvikling at flere butikker og forbrugere har stigende interesse i fødevarer med helt lokal oprindelse.

Den nye trend har bevirket, at vi har etableret en ny samarbejdsform, hvor lokale butikker, kan aftage vildt fra helt specifikke, lokale jagtvæsener. Dermed sikrer vi at den lokale butik har en helt unik, og lokal vare.

Er varen så billigere?
Desværre er svaret nej. Vildt skudt på jagt kan ikke blot flyttes fra skoven til butikken.
Vildtet skal behandles med fødevaresikkerhed og kvalitet for øje – og skal dermed igennem alle de processer vi sikrer hos Klosterhedens Vildt. Dertil skal kødet udskæres og pakkes så varerne kan sælges i en form, som den lokale forbruger efterspørger: Det skal være af høj kvalitet og smage fantastisk – hver gang.

Et godt eksempel på et samarbejde om det lokale vildt, er vores samarbejde med Samsø´s vildt leverandører og detailbutikken Smagen af Øen på Samsø, der hvert år køber og afsætter sæsonens vildt lokalt på øen. Se mere om “smagen af øen”

Ønsker du at få en snak om mulighederne for, at få netop vildtet fra dit lokalområde, i din butik er du velkommen til at kontakte Charlotte Reenberg.