I samarbejde med Bliv NaturligVis, et formidlingsprojekt under Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, har Klosterhedens Vildt skabt tre Skolekasser med vildt til undervisning og eksperimenter i køkkenet:

Skolekassen med vildtkød af både hjorte og fuglevildt) og den Vestjyske Skolekasse med krondyr og rådyr leveres med et klassesæt med undervisningsmaterialet ’Vild mad i skolen’.

Vild mad i skolen handler om jagten på den vilde mad og tilberedelsen af det gode måltid.

Hold dig Vildt orienteret, få de vildeste råd, tilbud og opskrifter. Udfyld din mail her:
Holler Box