information til leverandører

Registrering af vildtdepot

Reglerne for levering af nedlagt vildt til en vildthåndteringsvirksomhed er, at jagtkonsortier og private lodsejere skal registrere et vildtdepot . Hos den lokale fødevaremyndighed kan du registrere en af følgende typer vildtdepoter:

1. Parade plads hvorfra vildtet sendes direkte til vildtbehandlingsvirksomhed.
2. Aktiv køl med forsendelse til vildtbehandlingsvirksomhed inden 12 timer.
3. Aktiv køl med forsendelse til vildtbehandlingsvirksomhed efter 12 timer.

Du kan downloade autorisations blanketten her

Behandlingen af vildtet, fra det nedlægges og forlægges til det leveres, har grundlæggende betydning for vildtets råvarekvalitet. Følg derfor vejledningen i vores folder vedr. hygiejne, opbrækning, opbevaring, klargøring og transport (folderen kan downloades her Vildtfolder)

Værdikæden starter i skoven

Behandlingen af vildtet, fra det nedlægges og forlægges til det leveres, har grundlæggende betydning for vildtets råvarekvalitet. Derfor har vi udarbejdet en vejledning til behandling af vildt, som vi anbefaler alle vores leverandører at følge. Vildtfolder

Jagtskudt vildt vil, modsat konventionelle slagtedyr, altid være ramt af kuglen et mere eller mindre hensigtsmæssigt sted – udfra et fødevaremæssigt udgangspunkt. For jægeren er det naturligvis etikken og dyrets velfærd der er i fokus under jagten – og derfor er det først fra dyret er nedlagt at vi betragter vildtet som en fødevare.
Ønsker man at afsætte et nedlagt stykke vildt til en autoriseret vildt virksomhed er det tilgengæld vigtigt at man allerede fra dyret er nedlagt tænker på at optimere fødevare mængde og kvalitet.

Er dyret brækket dårligt reduceres mængden af kød der kan dyrlægegodkendes. Konsekvensen er en lavere afregning til jægeren og et egentlig ressourcespild – idet en hensigtsmæssig opbrækning kan redde meget kød, på selv et dyr der i princippet er skudt på en måde der måske ikke er optimal udfra et fødevareperspektiv (feks. maveskudt).
Hos Klosterhedens Vildt følger vi fødevarekontrollens krav om at sikre at kød der er forurenet af jord, græs, maveindhold, fækalier, endetarm mm. er skåret af slagtekroppen, forud for dyrlægens kontrol.

Fødevaresikkerheden skal være i fokus i en fødevarevirksomhed, der med hvert stykke kød skal kunne levere høj kvalitet og god holdbarhed.

rådyr

På ovenstående foto ses 3 rådyr i samme vægtklasse og med en ensartet skudplacering – (maven er ramt af kuglen).
Opbrækningen har ikke været lige nænsom og det første dyr vejer således 12 kg ved indvejning – de to andre 7,5 kg.

Der kan være fart på – men er der mulighed for en nænsom behandling af dyrene betaler det sig positivt når afregningen modtages!

Klosterhedens Vildt afholder hvert år kaffemøde for vores leverandører – her viser vores slagtere eksempler på hvordan ressourceudnyttelsen påvirkes af forskellige skudplaceringer (de ikke altid synlige konsekvenser) og vejleder dertil gerne i håndtering af vildt (hvordan optimeres kødkvalitet og afregning allerede i skoven).
Som Leverandør skal du blot tilkendegive din interesse – så sender vi en invitation!

Vildt på restaurant, fra den lokale jæger.

Da det netop er oppe i tiden at distribuere vildt lokalt, har vi hos Klosterhedens Vildt etableret en samarbejdsmodel der kan vælges såfremt man ønsker at sikre afsætningen af det lokale vildt, lokalt.

Da det kan virke fristende at afsætte hele eller dele af jagtudbyttet direkte, lokalt – vil vi minde om de veterinære regler på området, der foreskriver den enkelte modtager at sikre sig tilladelse til behandling af vildtet forud for aktiviteten. I den forbindelse er det værd at bemærke at en sådan godkendelse giver mulighed for at indkøbe og forarbejde optil 500 stk. fuglevildt og for hjortevildt 10-12 stk. pr. år. Vi anbefaler at I sikrer jer at forholdene er i orden, idet fødevaremyndighederne kan gå tilbage i forsyningskæden og også her til dele bøde, såfremt forhold og godkendelse ikke er tilstrækkelig eller overholdt.

Hvad der i udgangspunktet kan virke økonomisk attraktivt i denne direkte samhandel, kan vise sig både besværligt, kvalitets reducerende og økonomisk negativt – ikke mindst for restauranten.

Det er vores erfaring at der med vildt skal kasseres kød. Undlader man at kassere tilstrækkeligt går det ikke blot ud over kvalitet og smag, men også fødevaresikkerheden sættes på prøve.

Vi følger trenden med stigende interesse for lokale fødevarer og har i den forbindelse flere samarbejder hvor vi binder skovvæsen og den lokale butik/restaurant sammen. Kontakt os hvis du vil have en dialog om et samarbejde om det lokale vildt.