Klima facts

Dansk fritlevende vildt er en begrænset ressource – efterspørgslen efter kød af vildt øger ikke produktionen, da jagten og dermed kødproduktionen er sammensat efter det niveau der bedst holder den fremtidige bestand sund.

Dansk vildt er lokalt – og er transporteret over korte afstande og det har stor betydning for miljøet.

For klimaaftrykket er det vigtigt at vildtkød ikke som sådan er en del af en produktion. Det fritlevende vildt er en del af vores natur – og der bliver, hverken skabt (eller jaget) mere eller mindre vildt uanset om vi efterspørger mere af kødet.

Når vi spiser kødet bidrager vi til bæredygtigheden og hylder miljøet, fremfor at lade værdien af vildtplejen gå tabt.
Når vildtet spiser af naturens spisekammer har det ikke negativ effekt – da der ingen miljømæssig belastning er i forbindelse med foderproduktion.

Dansk fritlevende vildt er neutralt i økologiregnskabet. Vildtet kan ikke mærkes økologisk, da netop det vilde liv gør det umuligt, at registrere hvad dyrene spiser (de fodres jo netop ikke).

Dyrevelfærds facts

Dansk fritlevende vildt lever i de danske skov- og hedeområder, med fri adgang til bevægelse.

Bestandens størrelses- /aldersmæssige sammensætning søges optimeret, men der kan ikke sættes en “slagtedato” på det enkelte dyr.

Dyrene lever af naturens spisekammer – af græsser, lav, bark og lyng – der alle er grønne og har gode naturlige og vitaminrige egenskaber.

Dyrene stresses minimalt. I jagtperioden der er kort  oplever dyrene bevægelse og larm i skoven, hvorimod det enkelte dyr der nedlægges sjældent opdager hvad der sker. 

Der er ingen levende transport involveret i produktion af dansk vildtkød.af fritlevende vildt. 

Superfood facts

Vildtkød er en superfood. Mineralerne og vitaminerne sidder simpelthen tættere end i konventionelt produceret kød, fordi de vilde dyr spiser vilde planter og andet naturlig føde.

Når man nedlægger vildt, foregår det nænsomt; man stresser ikke dyret, ofte opdager det ikke, at det bliver skudt.

Vilde dyr har høj dyrevelfærd. De bevæger sig frit, finder størstedelen af deres føde selv og forstyrres minimalt i den begrænsede jagtsæson. Og så er der ingen levende dyretransport.

Du skal spise vildt fordi:

Fosfor i vildtkød vedligeholder dine knogler og tænder.

Jern og B12 vitamin i vildtkød booster dit energiniveau.

Vildtkød indeholder den perfekte balance imellem omega-3 og -6 fedtsyrer, fordi vilde dyr spiser vegetarisk føde. Det er er vigtigt for din hormonbalance.

Kød fra dyr, som er fodret med græs, indeholder 2-4 gange mere omega-3 end kød fra konventionelt landbrug, som er blevet fodret med korn.

Mineralindholdet i vildtkød er højt:

Kalium til kroppens celler, fosfor til knogler og tænder, zink stofskiftets omsætning og så det værdifulde kræfthæmmende spormineral selen.

Fedtindholdet er lavt i vildtkød og det er mørt – fordi vildt bevæger sig over lange strækninger.