Vildtsæson

Gråænder

Vildtsæsonen indledes 1.september med jagtsæsonen for gråænder (og gæs). Den kulinariske sæson for gråænder er kort og intens og varer typisk kun 4-5 uger. Gråænder skydes dog også i forbindelse med jagten på fasaner og kan derfor også fås ferske i perioden fra medio oktober til nytår.

Fasaner

Jagtsæsonen for fasan er længere for kokke end for høner, men da de egentlige fasanjagter først begynder når både høner og kokke må jages er den kulinariske sæson 16/10-15/1.

Krondyr, dådyr, sika og rådyr

Allerede i september starter jagten på krondyr, dådyr og sika, hvorimod råvildtet først må jages fra 1/10. Sæsonen varer helt til 31. januar.

Frem til ca. 20. oktober er der en række jagtetiske hensyn, der bevirker at jagtudbyttet på hjortevildt er relativt lavt. Desuden kan handyrenes brunst have sat sig som en særpræget smag i kødet, er der få der får glæde af jagtens udbytte netop på denne tid af året.

Holder man af at spise fersk vildt er det i perioden 20. oktober (fra Kongejagterne) til begyndelsen af februar man skal være klar til at nyde de mange variationer af vildt udskæringer. At spise vildtet netop i sæson giver ikke blot den allerbedste smag, men bidrager også til at understøtte at vi fremadrettet sikrer den sundeste vildtbestand i Danmark.

Fra 16/5-15/7 er der igen jagtsæson for råbuk – på menukortet ofte kaldet sommerbuk. Råbukkene er dog de få beskåret, da de oftest nydes af jægeren selv og således kun i mindre omfang udbydes til salg.

Vildsvin

I Danmark skal alle vildsvin gå under hegn. I visse områder er hegnene dog så store at vildsvinene lever frit og bestanden reguleres ved jagt. Disse vildsvin er den ægte vare – de lever i skovene og det kan smages. Jagtsæsonen for vildsvin er 1/9-31/1.

Se mere om de vilde arter, vilde facts og superfood facts