Vildtsæson

Vildtsæsonen indledes 1.september med jagtsæsonen for gråænder (og gæs). Den kulinariske sæson for gråænder er kort og intens og varer typisk kun 4-5 uger. Gråænder skydes dog også i forbindelse med jagten på fasaner og kan derfor også fås ferske i perioden fra medio oktober til nytår.
Jagtsæsonen for fasan er længere for kokke end for høner, men da de egentlige fasanjagter først begynder når både høner og kokke må jages er den kulinariske sæson 16/10-15/1.
Jagtsæsonen for hårvildt; krondyr, dådyr, sika og råvildt er perioden fra 1/10-31/1. Visse handyr kan dog allerede skydes på jagt i september, men da dyrenes brunst kan have sat sig som en særpræget smag i kødet, er der få der får glæde af jagtens udbytte netop på denne tid af året. I det meste af oktober er der en række jagtetiske hensyn, der bevirker at jagtudbyttet på hårvildt er relativt lavt.

Holder man af at spise vildt er det i perioden 20. oktober (fra Kongejagterne) til begyndelsen af februar man skal være klar til at nyde de mange variationer af vildt udskæringer.

Fra 16/5-15/7 er der igen jagtsæson for råbuk – på menukortet ofte kaldet sommerbuk. Råbukkene er dog de få beskåret, da de oftest nydes af jægeren selv og således kun i mindre omfang udbydes til salg.
I Danmark skal alle vildsvin gå under hegn. I visse områder er hegnene dog så store at vildsvinene lever frit og bestanden reguleres ved jagt. Jagtsæsonen for vildsvin er 1/9-31/1.